Rada redakcyjna

Rada Redakcyjna

 

Dzięgielewski Southern Illinois University Carbondale (USA), B. Godzik Instytut Botaniki PAN (PL), M.A. Jóźwiak Uniwersytet Jana Kochanowskiego (PL),   A. Lyubimov The Herzen State Pedagogical University of Russia (RUS), U. Z. Mirkhodjaev National University of Uzbekistan (UZ), B.A. Muminov National University of Uzbekistan (UZ), E.M. Nesterov The Herzen State Pedagogical University of Russia (RUS), L. Tuszyńska Uniwersytet Warszawski (PL), B. Wiłkomirski (przewodniczący) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Warszawski (PL), P. Rybiński (sekretarz) Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Redaktor naczelna

Małgorzata Anna Jóźwiak

 

Redaktorzy tematyczni

Elżbieta Bezak-Mazur dr hab. prof. PŚ
Politechnika Świętokrzyska , Polska
(ochrona wód, ochrona środowiska)
Katarzyna Sawicka-Kapusta, prof. dr hab.
Uniwersytet Jagielloński, Polska
(zoologia, monitoring środowiska)
Danuta Cichy prof. dr hab.
Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Polska
(ochrona środowiska, dydaktyka)
Bożena Wójtowicz, dr hab. Prof. UP
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
(geografia, dydaktyka)
Wiesław Fałtynowicz  prof. dr hab.
Uniwersytet Wrocławski, Polska
(biologia, lichenologia)
Ryszard Świetlik, dr hab. prof. PR
Politechnika Radomska (Polska)
(chemia nieorganiczna, inżynieria środowiska)
Rybiński Przemysław dr inż.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska
(Chemia organiczna, technologia polimerów)
Maria Żygadło dr hab. prof. PŚ
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Polska
(chemia nieorganiczna, inżynieria środowiska)

 

 

Redaktor językowy

Danuta Leszczyńska, prof. dr
Jackson State University (USA)

Redaktor statystyczny

Zbigniew Długosz prof. dr hab.
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska