Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji w czasopiśmie

Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji w czasopiśmie Rocznik Świętokrzyski Seria B – nauki przyrodnicze

 

  1. Pierwszej oceny artykułu naukowego aplikującego do opublikowania w czasopiśmie Rocznik Świętokrzyski Seria B – nauki przyrodnicze dokonuje Redaktor Naczelny lub Sekretarz. Ocena dotyczy spełnienia wymogów formalnych , tematyki oraz dokonuje wyboru Redaktora Tematycznego i określenia potrzeby wykorzystania Redaktora Statystycznego i Redaktora Językowego.
  2. Przesłanie artykułu do Redaktora Tematycznego , który dokonuje recenzji wewnętrznej, proponuje recenzentów zewnętrznych oraz sugeruje Redaktorowi Naczelnemu, po   otrzymaniu recenzowanej pracy, decyzję o jej przyjęciu lub odrzuceniu.
  3. Przesłanie artykułu do Redaktora Statystycznego, który dokonuje oceny poprawności prowadzonych przez autorów metod statystycznych.
  4. Wymogiem formalnym przyjęcia do druku publikacji jest złożenie deklaracji, że aplikujący artykuł nie był publikowany i nie jest złożony w innych czasopismach.
  5. Artykuł jest przyjęty do druku tylko w przypadku jednoznacznego wniosku w recenzji/recenzjach o dopuszczeniu artykułu do publikacji oraz spełnienia wymogów pkt 1-4.
  6. W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej o przesłaniu artykułu do następnej recenzji, przyjęciu do druku lub odrzuceniu decyduje Redaktor Naczelna.