Numer 33 – 2012

Małgorzata Anna Jóźwiak, Beata Bętkowska Zmiany mikroskopowe w plechach porostu Hypogymnia physodes(L.) Nyl. w zależności od odległości od źródła emisji punktowej
 Małgorzata Anna Jóźwiak, Kinga Cieplicka  Zmiany makroskopowe w organach wegetatywnych mchu Pleurozium schreberi (Bird.) Mitt. pod wpływem zanieczyszczeń komunikacyjnych
 Małgorzata Anna Jóźwiak, Bartosz Jachymczyk, Beata Bętkowska, Kinga Cieplicka  Ocena zanieczyszczenia powietrza wzdłuż tras szybkiego ruchu z wykorzystaniem bioindykatorów
I. Kazakow, U. Mirkhodjaev, B. Wiłkomirski  Venomous snakes of Uzbekistan
 Iwona Kiniorska  Warunki społeczno-ekonomiczne województwa świętokrzyskiego w latach 2000–2009
 Grzegorz Pabian  Krajobraz górniczy i poeksploatacyjny okolic Kowali w gminie Sitkówka-Nowiny (Góry Świętokrzyskie) oraz perspektywy jego wykorzystania w geoturystyce
 U.T. Sharafutdinova, U.B. Toyirov, O.V. Yarishkin, U.Z. Mirkhodjaev  Cardiotropic properties of membrane-active crown-ethers
 Ligia Tuszyńska  Wpływ edukacji zdrowotnej na styl życia uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 Adrian Zarychta, Roksana Zarychta  Paleogleby jako źródło rekonstrukcji reliefu „polskiej Sahary”
 Wiaczesław Andrejczuk Koncepcje współdziałania człowieka i natury w krajobrazie
 Volodymyr Krul  Osobliwości zagospodarowania osadniczego podgórskich i górskich krajobrazów Bukowiny Północnej
 Serhij Kyryliuk  Kompleksy krajobrazowe małych kraterów księżycowych w przekroju geomorficznym (na przykładzie kraterów Artemisa, Werna i Dewi Kateny)
 Margarita Michajlovna Simonowa  Krajoznawstwo i turystyka kwalifikowana jako forma adaptacji do środowiska społecznego i przyrodniczego
 Vilina Peresadko  Stosowanie technologii GIS do kartografowania krajobrazowo-ekologicznego obszarów
 Walerij Petlin  Stan oraz perspektywy rozwoju nauki o krajobrazie
 Elżbieta Pietrzyk-Sokulska  Możliwości rozwoju turystyki przyjaznej środowisku z wykorzystaniem walorów terenów pogórniczych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
Kateryna Anatoliiwna Pozaczeniuk, Ludmiła Bagrowa  Zrównoważony rozwój krajobrazów oraz ich turystyczno-rekreacyjne wykorzystanie
 Galyna Pavlovna Pylypenko, S. Todorowa Туристcко-рекреационные ресурсы ландшафтов Заднестровья
Galyna Pavlovna Pylypenko, Oksana Ivanovna Tsurkan, W. Gorun  Kompleksowa ocena potencjału rekreacyjnego jednostek administracyjnych obwodu Odeskiego
Ivan Shevchenko, Olha Helevera Działania przyrodoochronne w krajobrazach rolniczych zagrożonych erozyjnie
Vladimir Vorovka Wykorzystanie turystyczne naturalnych krajobrazów Pryazowskiego Parku Narodowego
Ludmiła Wachruszewa, Borys Wachruszew Ускоренная демутация степей как эффективный метод восстановления крымских степных ландшафтов