Numer 34 – 2013

Łukasz Cisło Kieleckie rezerwaty przyrody oraz ocena ich atrakcyjności regionalnej
Małgorzata Anna Jóźwiak, Przemysław Rybiński Assessment of air pollution along express roads and motorways of varied traffic load with the use of bioindicators
Małgorzata Anna Jóźwiak, Krzysztof Sadko Assessment of the use of Triopisin the control of atmospheric environment
Rafał Kot, Marcin Sobiech Ocena georóżnorodności rzeźby terenu wybranych fragmentów krajobrazu młodoglacjalnego Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego
RAFAŁ KOZŁOWSKI The conditions of spatial variation in throughfa in a fir-beech forest stand in Świętokrzyskie Mountains
Andrzej Leśniak, Andrzej Czechowicz, Dorota Margula,
Mirosław Miśków, Tomasz Syta
Zmienność wewnątrzpopulacyjna roślin i zwierząt jako wskaźnik jakości ich środowisk
Stanisław Sala Ewaluacja splotowa miejsca w kontekście procesów globalizacji
BARBARA PAULINA SUSFAŁ Zagospodarowanie przestrzeni gminy Sitkówka-Nowiny ze szczególnym uwzględnieniem OOŚ realizowanych inwestycji mogących mieć wpływ na elementy środowiska w latach 2013–2016
Ligia Tuszyńska Świadomość ekologiczna społeczności lokalnych. Oczekiwania a rzeczywistość
Daria Shukurbekova, Julia Levickaja, Ulugbek Mirkhodjaev, Bogusław Wiłkomirski Najważniejsze składniki toksyczne jadów zwierzęcych
Bogusław Wiłkomirski , Małgorzata Suska-Malawska, Barbara Sudnik-Wójcikowska, Tomasz Staszewski The selected trace elements in soil of railway stations in north-eastern Poland
Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic Teacher – challenges, new professional qualifications in the context of ecology and ethics
Игорь Зинько Особенности политической географии современной Украины