Ocena akumulacji wybranych metali ciężkich (Pb, Zn, Ni, Cd) w materiale roślinnym zbiorowisk żyznej buczyny z podwiązku Dentario Glandulosae– Fagenionna terenach chronionych o zróżnicowanej antropopresji

Ocena akumulacji wybranych metali ciężkich (Pb, Zn, Ni, Cd) w materiale roślinnym zbiorowisk żyznej buczyny z podwiązku Dentario GlandulosaeFagenionna terenach chronionych o zróżnicowanej antropopresji

JOANNA PYTEL

 

 Niestety twoja przeglądarka nie obsługuję wyświetlania plików PDF.
Zmień przeglądarkę lub pobierz plik na dysk i odczytaj go za pomocą zewnętrznego programu.