Numer 35 – 2014

WIOLETTA ADAMUS-BIAŁEK, MONIKA WAWSZCZAK Zastosowanie sekwencji 16S rRNA w identyfikacji bakteryjnego DNA izolowanego z różnych materiałów
 KHISLAT K. KHAYDAROV, FLORA D. KABULOVA, BOGUSŁAW WIŁKOMIRSKI  Current state of Zarafshan tugay ecosystems and their protection
 WIOLETTA ADAMUS-BIAŁEK, MONIKA WAWSZCZAK, MAREK JÓŹWIAK  Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza w centralnej części Gór Świętokrzyskich
 Małgorzata Anna Jóźwiak  Przyczynek do poznania właściwości przeciwgrzybiczych antrachinonów i kwasu usninowego izolowanych z plech Xantoria parietina (L.) Th. Fr. i Evernia prunastri(L.) Ach.
 JOANNA PYTEL  Ocena akumulacji wybranych metali ciężkich (Pb, Zn, Ni, Cd) w materiale roślinnym zbiorowisk żyznej buczyny z podwiązku Dentario GlandulosaeFagenionna terenach chronionych o zróżnicowanej antropopresji
 Przemysław Rybiński, Małgorzata Anna Jóźwiak, Grażyna Janowska, Agnieszka Pająk  Use of attapulgite as a filler of polymer composites
 FRANCISZEK WOCH, AGNIESZKA KOWAL, TADEUSZ WRÓBLEWSKI  Ocena zakresu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych wspieranych środkami Unii Europejskiej na obszarze wybranych powiatów województwa mazowieckiego
 Ilona Żeber-Dzikowska, Elżbieta Buchcic  Developing and shaping the young person’s personality by employing environmental education
 Monika Żelezik, Marlena Sokołowska  Świadomość ekologiczna w zakresie odpadów w interpretacji mieszkańców Kielc
Małgorzata Strzyż The active protection and monitoring of xerothermic reserves based on the example of the Skowronno reserve in Ponidzie